Realizace projektu OP PIK 2014-2020

Hlavním cílem tohoto projektu je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Název dotačního programu: Úspory energie I. výzva – aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

Název projektu: Snížení energetické náročnosti ve firmě NAVEL s.r.o.

Projekt číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011493

Realizace projektu VSPRII-C-MR-105/1014

Hlavním cílem tohoto projektu bylo připravit zaměstnance společnosti NAVEL, spol. s .r.o., kteří komunikují se zákazníky, dodavateli, odběrateli na obchodní aktivity.

Název vzdělávací aktivity: Manažer prodeje

Projekt: VSPRII-C-MR-105/2014 – Úřad práce České Budějovice

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Realizace projektu LZZ/GG Educa

Společnost NAVEL, spol. s r.o. realizuje schválený projekt v rámci zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků.

Název projektu: Rozvoj specifického vzdělávání ve společnosti NAVEL, spol. s r.o.

Projekt: CZ.1.04/1.1.04 Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu – EDUCA.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Školení WALTER- 1. skupinaŠkolení WALTER- 2. skupina

Realizace projektu CBA-MR-202/2015

Společnost NAVEL, spol. s r.o. realizuje schválený projekt v rámci zvýšení konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím cíleného zvýšení širší kvalifikace zaměstnanců.

Název projektu: Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji II č. CBA-MR-202/2015

Projekt: CZ.1.04/1.1.00/B100009 Specializované CAM školení programování a tvorby v 3D CADu.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Realizace projektu Rozvoj – Výzva III

Hlavním cílem tohoto projektu bylo pořízení CNC technologií pro broušení a značení nástrojů.

Název projektu: Nová technologie do výrobního procesu

Projekt: 2.2 RV03/3860 Rozvoj – Výzva III

Operační program podnikání a inovace

Realizace projektu Rozvoj – Výzva III

Hlavním cílem tohoto projektu bylo pořízení CNC technologie pro broušení nástrojů, orovnávání nástrojů a EDM opracování.

Název projektu: Nákup nových strojů ve firmě NAVEL

Projekt: 2.2 RV03/5053 Rozvoj – Výzva III

Operační program podnikání a inovace

Realizace projektu TECHNOLOGIE, výzva III, OP PIK 2014 – 2020

Hlavním cílem tohoto projektu bylo pořízení automatické CNC technologie pro broušení a výrobu nástrojů – nákup, instalace a uvedení do provozu jednoho stroje.

Název projektu: Rozvoj výroby ve firmě NAVEL

Projekt: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006058 – výzva III

Vizitka programu Jihočeské podnikatelské vouchery 2020/2021

Služby JVTP PODPORA TRENDŮ